Mtel, adresa za stručnu praksu i put do uspješne karijere

Saradnja Mtela sa Fakultetom tehničkih nauka Novi Sad

Kompanija Mtel godinama putem programa “Mtel praksa” pruža mogućnost studentima elektrotehničkih fakulteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu, te studentima Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada i Prirodno matematičkog fakulteta iz Banjaluke, da obave svoju stručnu praksu unutar ove kompanije, upoznaju se sa brojnim tehnologijama i funkcionisanjem jednog regionalnog telekom lidera.

Važnost sticanja praktičnog stručnog znanja vrlo dobro su prepoznali studenti Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada koji godinama unazad posjećuju kompaniju Mtel i boraveći u Banjaluci obavljaju veoma važnu i korisnu stručnu praksu koja ih sprema za zaposlenje i profesionalni razvoj.

Darko Polovina inženjer elektrotehnike, koji je zvanje stekao na FTN Novi Sad, nakon stručne prakse, zaposlenje je našao u kompaniji Mtel. „Po preporuci brata, koji je takođe bio student FTN-a i obavio stručnu praksu u Mtelu, odlučio sam da i ja izaberem isti put.  Nakon uvida kakva je radna atmosfera, koliko znanja mogu da dobijem kao mladi inženjer još više sam dobio želju da tu i ostanem.“

Pored teorijskog znanja koje stiču na svojim fakultetima, veoma je bitno da studenti osjete poslovni ambijent, da vide kako stvari funkcionišu u poslovnom okruženju, da steknu poslovne radne navike, a svakako i dodatne vještine i znanja, koja vrlo često, tokom studija, ne mogu da dobiju.

Koliko je važno da ovi mladi ljudi dobiju priliku još kao studenti da upoznaju praktične procese u oblasti kojom se bave, govori činjenica da oni koji su prošli praksu, mnogo lakše i brže prolaze put profesionalnog razvoja u budućem poslovnom životu. 

Za program m:tel prakse i koliko mu je ona pomogla za razvoj njegove karijere, Darko ističe: „Program Mtel prakse mi je omogućio rad sa tehnologijama za koje do tada nisam znao, poput IP/MPLS, što me je još više približilo usmerenju koje sam upisao i pomoglo mi u daljem školovanju i diplomskom radu“.

Darko osim što je inženjer u Mtelu ima dovoljno vremena i da se bavi dragim hobijem. Ponosno ističe da je aktivni član SPKD Prosvjeta Prnjavor i njihovog folklornog izvođačkog ansambla, a studentima koji razmišljaju da li da se prijave za m:tel praksu poručuje: „Dobra oragnizacija, kolegijalnost i svakodnevno usavršavanje su samo neki od razloga zašto sam Mtel izabrao kao firmu u kojoj ću pokazati znanje i vještine mladog inženjera. Mtel preporučujem i ostalima koji imaju iste želje i interesovanja kao i ja. Ovo je svakako najbolja stanica u razvoju vaše karijere.“

Podsjećamo vas da je u toku decembra otvoren i Mtelov konkurs za dodjelu m:stipendija za studente iz BiH. Ove stipendije pored novčanih sredstava, studentima omogućavaju i obavljanje stručne prakse u ovoj velikoj telekomunikacionoj kompaniji i posebno nagrađuju studente koji odaberu smjer telekomunikacija.