Komunikacija i edukacija - imperativ u borbi protiv online nasilja!

m:tel je u okviru društveno odgovorne kampanje za zaštitu djece na internetu, organizovao panel-diskusiju na ovu temu i u Banjaluci

Nakon što su u okviru društveno odgovorne kampanje „Ne zatvarajmo oči! Zaštitimo djecu na internetu, održani paneli u pet gradova BiH, kompanija m:tel organizovala je panel-diskusiju i u Domu omladine u Banjaluci. Tema o kojoj su panelisti ovom prilikom razgovarali bila je „Nasilje u realnom vremenu i virtuelnom svijetu – međusobni uticaj”, a učesnici su i ovoga puta stručnjaci koji se u svakodnevnom radu susreću sa problemom nasilja.

mtel, Zaštitimo djecu na internetu, panel-diskusija Banjaluka

Pored predstavnice Unicefa Ninete Popović, koja vodi odjel za komunikacije ove kancelarije u BiH, panelu je prisustvovala i Maja Kovačević, psiholog i savjetnik na Plavom telefonu, obje kao predstavnici partnera kampanje „Ne zatvarajmo oči! Zaštitimo djecu na internetu“. Podsjećamo, ovu društveno odgovornu kampanju kompanija m:tel realizuje u partnerstvu sa UNICEF-om i Plavim telefonom, jedinom savjetodavnom linijom za djecu i mlade u BiH.

Kako je Unicef organizacija koja djeluje globalno i kojoj je u fokusu upravo dobrobit djece, Nineta Popović je iznijela stav da su rješenja problema nasilja moguća jedino uz pomoć identifikovanja relevantnih podataka i uzroka sa terena. „Nasilje na internetu treba posmatrati holistički, to nije jedan izolovan slučaj, nego je fenomen nasilja, odnosno refleksija nasilja koje se dešava u stvarnom svijetu. Kada govorimo o djeci, bilo da su žrtve ili čak počinioci nasilja, svi oni su u svakom slučaju žrtve. Zato što nasilno dijete dolazi iz nasilne porodice, iz nasilnog društva. Cijelo naše društvo je, nažalost, izuzetno tolerantno prema nasilju“, rekla je Popović, ističući potrebu uključivanja svih aktera u društvu u rješavanje ovog problema.

mtel, Zaštitimo djecu na internetu, panel-diskusija Banjaluka

Psiholog i savjetnik na Plavom telefonu Maja Kovačević je posebno naglasila činjenicu da je ova kampanja već dala rezultate, u smislu da je primjetan porast poziva Plavom telefonu, a koji se odnose na roditelje koji primjećuju promjene u ponašanju djeteta, te se obraćaju sa pitanjima kako im pomoći. „Putem poziva psiholozi Plavog telefona savjetuju kako djecu tako i roditelje o adekvatnom i neadekvatnom ponašanju te veoma bitnom učenju o empatiji“, navela je Kovačević.

Jedinstven stav koji je poslat i sa ovog panela bio je da je ključ bezbjednosti edukacija, i to edukacija cijele zajednice, a naročito roditelja, nastavnog osoblja ali i medija koji imaju uticaj na društvo u cjelini. S tim u vezi, Marija Jakovljević, psiholog u Centru za socijalni rad Banjaluka, naglasila je da su djeca prirodno radoznala a mediji i društvene mreže daju im mogućnost da ta radoznalost ode pogrešnim putem. „Institucionalna prevencija je, nažalost, na niskom nivou. Nastavni program i osposobljavanje stručnog kadra ne odgovara potrebama današnjeg vremena. Nasilje se može spriječiti pravilnom  komunikacijom koja se može naučiti“, rekla je Jakovljević.

mtel, Zaštitimo djecu na internetu, panel-diskusija Banjaluka

Oni koji se svakodnevno susreću s problemom nasilja u njegovom najgorem obliku su svakako predstavnici MUP-a, a o temi online nasilja Darko Vukić, inspektor u Jedinici za visokotehnološki kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, rekao je: „Razvoj tehnologije doveo je do povećanja nasilja, ali i većoj mogućnosti pronalaska dokaza“, rekao je Vukić, naglašavajući potrebu da se sve snage usmjere prema prevenciji, jer, kako je istakao: „Koliko god da pričamo o prevenciji, malo je. Problem se mora prepoznati i podijeliti da bi se riješio.“

mtel, Zaštitimo djecu na internetu, panel-diskusija Banjaluka

Kompanija m:tel će nastaviti da se bavi temom zaštite djece na internetu, jer je to misija koja treba da bude imperativ za sve subjekte društvene zajednice, a naročito one koji imaju mogućnost da ovakve poruke pošalju u javnost koristeći svoje resurse i znanja.

Za više informacija o kampanji „Ne zatvarajmo oči! Zaštitimo djecu na internetu“, posjetite mtelblog.ba.