Učešće kompanije Mtel u međunarodnom naučnom skupu Infoteh-Jahorina

U srijedu, 15. marta 2023. godine na Jahorini je otvoren 22. međunarodni naučni skup „Infoteh-Jahorina“ na kojem je prijavljeno više od 200 radova iz 18 zemalja. 

Organizator skupa je Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu u saradnji sa elektrotehničkim fakultetima iz Banjaluke i Beograda, Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada, Elektronskim fakultetom iz Niša i tehničkim kosponzorstvom Instituta inženjera elektrotehnike i elektronike.

Podršku ovogodišnjem “Infotehu” pružila je i kompanija Mtel, a na svečanom otvaranju prisutnima se obratio izvršni direktor za tehniku Milan Aleksijević koji je naglasio da Mtel ima veoma dobru saradnju sa visokoškolskim ustanovama među kojima je i Elektrotehnički fakultet iz Istočnog Sarajeva koja se ogleda kroz raznovrsne projekte, podršku te stipendiranje studenata.

Međunarodni simpozijum "Infoteh Jahorina" okuplja stručnjake, naučnike, inženjere, istraživače i studente iz oblasti informacionih tehnologija i njihove primjene u oblasti sistema upravljanja, komunikacionih sistema, proizvodnih i elektronskih sistema, elektroenergetike i drugih oblasti elektrotehnike i računarstva.

Na ovom naučnom skupu aktivno učešće uzeli su i zaposleni kompanije Mtel koji su predstavili kompaniju na Poslovnim susretima I prezentovali razvoj digitalnih ekosistema i Mtela, od telekomunikacione kompanije ka tehnološkoj platformi.