Stipendije i praksa

Kako postati M:STIPENDISTA?

Mtel kroz projekte stipendije Mstipendisti do sada je uspješno stipendirano čak 12 generacija m:stipendista.

Program stipendiranja, posmatran u širem okviru, predstavlja poseban vid saradnje između visokih škola i naše kompanije, a omogućuje aktivnu povezanost sistema obrazovanja i poslovnog sektora, kao zaloga za razvoj što kvalitetnijeg budućeg stručnog kadra i pokretanje privrednog razvoja. Kroz program stipendiranja kompanije Mtel “m:stipendiranje” prošlo je preko 200 studenata tokom dvanaest generacija stipendista. Titula m:stipendiste ne obezbjeđuje samo mjesečni novčani iznos stipendije, već i šansu da studenti u kompaniji provedu mjesec dana na stručnoj praksi.

Mtel tradicionalno u svojim redovima okuplja sjajne studente na praksi sa fakulteta sa kojima imamo potpisane Sporazume o saradnji (ETF Banja Luka, ETF Istočno Sarajevo, PMF Banja Luka, FTN Novi Sad, Ekonomski fakultet Banja Luka). Stručna praksa je organizovana tako da studenti, nakon što izaberu ponuđenu oblast ili temu za aktuelnu školsku godinu, sve vrijeme trajanja prakse imaju podršku i mentorstvo naših stručnjaka onda kada to studentima treba, te na kraju i mogućnost da postanu važne karike razvoja kompanije, kao njeni zaposleni. U toku prakse studenti rade na najsavremenijim telekomunikacionim sistemima, i imaju mogućnost da steknu neprocjenjivo isustvo rada u velikom i kompleksnom sistemu kakav je Mtel.

U samo zadnje četiri godine, program stručne prakse u Mtelu je završilo više od 100 studenata pomenutih fakulteta, a značajan broj naših praktikanata je upravo nakon prakse svoju karijeru započeo u kompaniji Mtel.

Ukoliko ste student fakulteta sa kojima Mtel ima sporazume o saradnji (Elektrotehnički fakultet Banja Luka, Elektrotehnički fakultet Istočno Sarajevo, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad), pogledajte oblasti koje trenutno nudimo u okviru stručne prakse:

Mtel praksa 2022 - oblasti

i slobodno se prijavite na email praksa@mtel.ba. Budite dio sjajnog programa stručne prakse, upoznajte se sa oblastima kao što su Analytics software, Oracle Apex, Data Warehousing i poslovna analitika, IP/MPLS, Hadoop sistemi i mnoge druge. Više o m:tel praksi, kao i spisak oblasti za praksu 2022. možete pronaći ovdje.

Kako je biti m:stipendista i m:tel-ov praktikant? Odgovore daju bivši m:stipendisti a sada zaposleni u kompaniji Mtel.

“Mtel je uvijek bila kompanija kojoj težim nakon završetka studija kao mlad inženjer, a nakon prakse, podrške meni kao stipendisti i upoznavanja kompanije moje opredjeljenje je bilo još jasnije. Mogu reći da kompaniju karakterišu odgovorno poslovanje, pozitivna radna atmosfera, konstantan rast i razvoj kompanije, briga o zaposlenima kao i o korisnicima, mogućnosti za lični razvoj i napredovanje u poslovnoj karijeri. Sve su to stvari zbog kojih ne razmišljam o promjeni kompanije.”, Nikola Tojčić.

“Dobra organizacija, kolegijalnost, susretljivost, nesebičnost i svakodnevno usavršavanje u svim sferama interesovanja su samo neki od razloga zašto sam baš Mtel izabrao kao firmu u kojoj ću pokazati znanje i vještine mladog inženjera.

Na praksi sam imao priliku i da se upoznam sa  raznom terminalnom opremom koja se korisni u svakodnevnom opsluženju servisima koje Mtel pruža svojim korisnicima. Upravo to je ono šta me navelo da radim na radnom mjestu na kome se trenutno nalazim.”, Uroš Vujičić.

“Nakon trideset dana prakse stekla sam nova znanja i interesovanja za ove tehnologije, čula mnoge zanimljive i korisne informacije i vidjela kako je u kompaniji Mtel organizovan rad, osjetila timski duh, tako da se javila želja da se nastavi saradnja sa kompanijom.

Kolege iz kompanije su prepoznale moj trud, zalaganje i znanje, tako da sam diplomirala 28. decembra, 29. decembra potpisala ugovor o radu, a 30. decembar je bio moj prvi radni dan, gdje sam počela da radim u službi za planiranje i izgradnju upravljačko-komutacionih sistema”, Jelena Banović.

“Odmah po završetku studija dobila sam poziv da postanem dio ove kompanije, i ispostavilo se da mi je praksa u Mtel-u otvorila najbolja vrata kojim je krenuo put moje karijere i profesionalnog usavršavanja. Mtel je kompanija koja prepoznaje i vrednuje tehničke i organizacione kvalitete, odgovornost, timski rad, i poslodavac je koji podržava svoje radnike u daljem obrazovanju i stručnom usavršavanju.”, Mirjana Trkulja.

Mtel kontinurano daje podršku obrazovnim institucijama srednjeg i visokoškolskog obrazovanja u domenu tehničke i informatičke struke putem doniranja opreme i računarskih kabineta, kao i organizacijom brojnih informatičkih takmičenja. Podrška mladim kreativnim ljudima je jedan od imperativa kompanije, jer im dajemo platformu da svoje ideje pretvore u djelo, te da za to budu i nagrađeni. Ovakvo ulaganje u znanje, kreativnost, inovativnost i preduzetnički duh kod mladih ljudi, važno je kako iz aspekta podrške talentima, tako i budućnosti cjelokupne društvene zajednice.

Kao dobri domaćini, m:tel će vas dočekati širom otvorenih vrata, kod nas ćete se dobro osjećati i imaćete priliku da mnogo toga naučite. Dobro nam došli!