Razvoj zaposlenih

Tržište i okruženje u kojem poslujemo konstantno se mijenja i kreće naprijed, pa je usmjerenost ka promjenama jedna od ključnih vrijednosti u našem timu. Da bismo bili u mogućnosti da ostvarimo postavljene ciljeve i bili u skladu sa misijom i vizijom kompanije, zaposlenima omogućavamo neprestano profesionalno usavršavanje. Ulažući u profesionalni razvoj zadržavamo i povećavamo cjelokupnu konkurentnost na tržištu.


RAZVOJ MENADŽERA I STRUČNJAKA

Menadžerska, ekspertska ili karijera projektnog menadžmenta

M:tel njeguje kulturu konstantog učenja i razvoja svojih zaposlenih, a u skladu sa njihovim potencijalima. Menadžeri u m:tel-u su rasli sa sistemom, učili i sticali kompetencije i znanja prolazeći kroz obuke i programe od prvih postavljenja na menadžerske pozicije do pozicija izvršnih direktora. U odnosu na stručnu ekspertizu zaposleni prolaze specifične funkcionalne planove razvoja stičući adekvatne licence i obučavajući se za rad u skladu sa savremenim tehnološkim tokovima, ali i korporativnog upravljanja. Pored ekspertskog i menadžerskog razvoja, kompanija kontinurano radi na obrazovanju i rastu baze projektnih menadžera prema međunarodnim standardima projektnog upravljanja.

 „Nakon što sam završio Elektrotehnički fakultet u Beogradu zaposlio sam se u jednoj manjoj kompaniji koja se bavila izgradnjom računarskih i telekomunikacionih mreža i sistema. Praktična znanja koja sam tu stekao, a koja su uključivala i izvođenje projekata za Telekom Srpske, dala su mi uvid u kompleksnost i širinu tehnologija koje se realizuju u jednom telekom sistemu. Sljedeća stepenica u karijeri je bilo zaposlenje u mobilnoj mreži Telekoma Srpske (tada poznata kao MOBI'S). Od tada pa do danas, moj posao se u esenciji sastoji od sagledavanja, vršenja izbora i uvođenja (izgradnje i integracije) novih tehnologija i servisa u mrežu Telekoma Srpske.
Moj posao sada, 20 godina kasnije, može djelovati neuporedivim sa počecima moje karijere, ali je on rezultat jednog realnog razvojnog puta u sistemu koji mladom inženjeru koji pokaže inicijativu nudi mogućnost da profesionalno divergira ka brojnim užim specijalističkim oblastima, ali i da konvergira ka nekoj od upravljačkih pozicija, pri čemu, kao u mom slučaju, jedno ne isključuje drugo.
Trenutno vodim tim koji broji 18 izvrsnih članova i koji je zadužen za planiranje, testiranje, izgradnju i integraciju sistema iz oblasti modernih komunikacionih tehnologija koje uključuju IoT-a, IPTV-a, LTE, te mnoge druge. Zahvaljujući širini poslova koje obavljam, na ovoj poziciji ja sam i dalje inženjer elektrotehnike, ali i projektni menadžer, Design Thinking trener fokusiran na korisničko iskustvo, IoT entuzijasta i lider koji nastoji inspirisati svoje saradnike da daju najbolje od sebe.“

Interna razmjena znanja

M:tel oduvijek njeguje internu razmjenu znanja, a sistemski putem interne m:akademije daje priliku zaposlenima da kao i zvanični interni treneri u “analognom” okruženju prenose znanje, vještine i prakse kolegama kojima su one neophodne za rad ili za razumijevanje procesa. Ovakav vid učenja doprinosi jačanju kulture saradnje i umrežavanju zaposlenih kako bi se osigurala i jačala interna komunikacija.

Digitalno učenje naših zaposlenih traje već veoma dugo, pri čemu putem platforme za online učenje omogućavamo pristup brojnim obukama, kursevima i bazama znanja. Kompanija organizuje interne konferencije i meetup-ove sa eksternim predavačima. Na ovaj način približavamo zaposlene i stvaramo prilike da se kroz funkcionalnu saradnju, razmjenjuju mišljenja i ideje.

Profesionalci na početku karijere

M:tel cijeni novu energiju i nova znanja. Pažljivo planiranim programom uvođenja novozaposlenih u posao, novi članovi tima setom pravih aktivnosti, u pravo vrijeme, postižu brzu i uspješnu integraciju u m:tel tim. Novi zaposleni su uvijek dragocjen dodatak timu, pri čemu je učenje obostrano – iskustvo i tacitno znanje koje postoji u kompaniji udružuje se sa svježinom i novim pogledima na svijet i način poslovanja.

„Prvi put sam došla u kompaniju m:tel kada sam, tokom studiranja, pohađala praksu. Tad sam imala priliku da primijenim stečeno znanje koristeći najsavremenije tehnologije, okružena ljudima koji su voljni pomoći svakoj novoj osobi u firmi. Vođena tim iskustvom, nedugo nakon što sam završila fakultet, postala sam dio ove kompanije koja ulaže u svoje zaposlene, podržava inicijativu, nudi mogućnost usavršavanja i uključivanja u različite programe koje m:tel organizuje. I sama sam, pored rada u IT sektoru, postala koordinator Playground programa, usavršila svoje prenosive vještine i upoznala drage ljude unutar i izvan kompanije. Ono što mi je bilo veoma važno prilikom zaposlenja jeste dinamično radno okruženje, prijatna radna atmosfera i predusretljive kolege – sve to sam i pronašla u m:tel-u.“

ICT stručnjaci

IT znanja i vještine u m:tel-u su ključni dio kreiranja digitalnog okruženja. Optičke mreže – od izgradnje do održavanja, poslovne aplikacije svih domena - od kreiranja do integracije, IoT – sve su to oblasti u okviru kojih gradimo iskustvo i znanje neophodno za oblikovanje digitalnog svijeta budućnosti i povezivanja ljudi.

M:tel posjeduje najsavremeniju telekomunikacionu infrastrukturu, a u upotrebi su najnovije komutacione tehnologije bazirane na IP protokolu, kao što su IMS (IP Multimedia Subsystem), NGN (Next-generation Network), CS/PS core. IP/MPLS mreže se koriste za potrebe ICT-a, sa QoS i mehanizmima zaštite. Takođe, u upotrebi su nove DWDM/OTN mreže brzina 100Gbps i više.
Dodatno, primjena IoT u Smart City-u i Smart Home-u arhitekturi izgrađene LoRaWAN mreže, analiza LoRaWAN senzora, monitoring i analiza podataka na mrežnom aplikativnom server su svakodnevne aktivnosti m:tel inženjera.

„Nakon što sam diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Banjaluci, na istom fakultetu sam zaposlen kao asistent na Katedri za telekomunikacije, na predmetima Osnovi telekomunikacija, Digitalne telekomunikacije, Teorija informacija i Telekomunikacije u elektroenergetici. U ovom periodu sam bio potpuno fokusiran na izgradnju akademskog sistema znanja kroz učenje i naučno-istraživački rad, ali i na prenos tog znanja svojim mlađim kolegama.
Nakon više godina akademske karijere sam odlučio da svoja pretežno teorijska znanja primijenim u realnom sektoru, a m:tel je bio logičan izbor kao najozbiljnija telekom kompanija i tehnološki lider u okruženju.
Od tada, pa do danas, gotovo 15 godina kasnije, profesionalno sam usmjeren na telekomunikacione mreže, naročito one bazirane na IP tehnologijama. Tokom svih tih godina sam nastojao da sistem na kojem radim upoznam što bolje, a danas me kolege nazivaju ekspertom za IP/MPLS mrežu. Ja smatram da je ključ mog posla osigurati da su ljudi uvijek povezani, sa porodicom i prijateljima, sa cijelim svijetom. Najveće zadovoljstvo je biti dio tima i sistema koji pruža vrhunsku tehnologiju koja omogućava ove veze.“

IT industrija, kao jedna od najznačajnijih i najpopularnijih, pronašla je u svijetu telekomunikacija najsvestraniju primjenu. Kako bismo kompaniji omogućili razvoj novih usluga i servisa za korisnike, omogućili efikasan rad svih IT sistema potrebnih velikoj kompaniji kao što je m:tel, konstantno ulažemo u ljudske resurse ali i alate koje koristimo. Zbog toga u m:tel-u imamo mnoštvo stručnjaka iz IT oblasti kao što su: DataBase Administrator, Network Administrator, Developer, System Administrator, Business Analyst, Data Analyst, Security Engineer.

Kako bismo pohranili i upravljali velikim količinama podataka koristimo prvenstveno OracleDB, ali i MSSQL, PostgreDB, te alate kao što su TOAD, OracleCloud control. Sve naše aplikacije smještene su na serverima i storidžima, na Microsoft i Linux OS-u.

Našim rezidencijalnim i poslovnim korisnicima omogućili smo onlajn usluge zahvaljujući jedinstvenoj Commerce i Self Care platformi baziranoj na Hybris Commerce and Service Software-u. Za upravljanje i podršku korisnicima takođe se koriste top softveri u ovoj oblasti, kao što su Siebel OM i Avaya call centra. Da bismo poboljšali poslovno odlučivanje, zasnovano na podacima kojima raspolažemo, uveli smo savremene Big Data koncepte. Bavimo se struktuisanjem i analizom korištenjem Python i R programskih jezika, te alate kao što su Hadoop, Tableau, MicroStrategy, SAS Analytics. Takođe, kako bismo osigurali podatke koji su u m:tel okruženju, mnogo pažnje poklanjamo IT Sigurnosti gdje se koriste svjetski poznati alati.

Sve pobrojane aktivnosti u ICT-u su izazov za inženjere, kao i cjelokupnu kompaniju. Potrebna je velika baza znanja i moć uobličavanja ideja u gotove proizvode. Ideju treba pretočiti u proces, a proces uobličiti u gotov proizvod koji će biti konkurentan i zanimljiv na tržištu. Svi mi volimo kupiti nešto novo, lijepo, korisno, a da nije skupo - na taj način se razmišlja u ICT-u. Ideje se grade zajedničkim snagama sa ostalim kolegama iz korporacije i učestvuje se u cjelokupnom procesu stvaranja telekom proizvoda.
Uvijek su nam dobrodošle nove kolege, jer sa svakim novim članom ICT porodice postajemo bogatiji i za nova znanja.