Prednosti rada u m:tel-u

M:tel je kompanija usmjerena na čovjeka, humanistički orijentisana, vodeći računa da se tim i sistem razvijaju na najbolji mogući način.

Zaposleni m:tel-a su povezani u jednu mrežu putem svih svojih kanala komunikacije, a imaju i opcije korištenja usluga kompanije pod povoljnim uslovima. Kroz mogućnosti prodaje usluga kompanije, svim zaposlenima je omogućeno da učine usluge dostupne svim korisnicima, a u skladu sa njihovim potrebama. Dodatno, na taj način, davanjem povratnih informacija zaposleni utiču na kreiranje novih rješenja i stvaranje izvrsnog korisničkog iskustva.

Kompanije ulaže u učenje

M:tel, kao tehnološka kompanija, oduvijek ulaže u znanje i vještine svojih zaposlenih. Edukacija zaposlenih je imperativ i uslov za ostvarenje strateških ciljeva. Ulaganje nije samo u tehnička znanja, već u cijeli spektar vještina – od prodajnih, tehničkih, soft skills, upravljačkih, pa do specifičnih znanja i vještina neophodnih za ključna radna mjesta. Redovne konferencije i seminari, stručni kursevi i licence, tehničke obuke u okviru ugovora, redovne inhouse prodajne obuke, tim building-zi su samo neki od oblika učenja kako se ono odvija. Zaposleni kompanije posjeduju neophodne licence za rad kako u domenu tehničke struke, tako i iz domena korporativnog upravljanja. Putem interne m:akademije interni treneri kompanije intenzivno doprinose međusobnoj razmjeni znanja primjenljivog u specifičnom okruženju u kojem kompanija posluje.  Razmjena znanja i učenje se odvijaju i putem online platforme za učenje na daljinu. Unazad nekoliko godina, kompanija razvija coaching kulturu kao poželjan stil rukovođenja ljudi. Coaching je na raspolaganju menadžerima višeg nivoa, a interni coachevi su na raspolaganju i svim zaposlenima kao podrška u profesionalnom razvoju.

Design Thinking kao metoda se u svojoj korisničkoj orijentaciji jako podudara sa kompanijskih pristupom zaposlenima – osluškivanje i odgovoranje na potrebe, tako da je i prirodno što se kao takva lako primila u redove m:tel-ovih zaposlenih. Design Thinking metoda koju sprovode sertifikovani m:tel treneri omogućava primjenu metode projektno, i u svakodnevnim izazovima.

Nagrađivanje uspješnosti u radu

Svojim svakodnevnim radom svaki zaposlenih doprinosi timskom uspjehu m:tel-a. Ovaj doprinos se nagrađuje kroz sistem procjene radne uspješnosti. Nagrađivanje uspješnosti je moguće i putem godišnjih bonusa, zavisno od ukupnog poslovnog rezultata kompanije i ostvarenja ciljeva.

Posebni doprinosi van opisa radnog mjesta se dodatno prepoznaju i nagrađuju, periodično, ali i u vidu tradicionalnog izbora za radnika godine.

Da m:tel cijeni lojalnost kompaniji potvrđuju i jubilarne nagrade za dugogodišnji rad u kompaniji.

Putem inicijative “Budi i ti m:tel prodavac” zaposleni mogu da prodaju usluge kompanije ukoliko to žele i na taj način ostvare dodatne novčane nagrade.  

Nefinansijske pogodnosti

U skladu s radnim mjestom koji se obavlja, zaposleni mogu dobiti na raspolaganje službeni automobil, mobilni telefon sa dogovorenim limitom, popust na integrisane usluge, individualne časove stranog jezika, kao i coaching sesije.

Kolektivni ugovor

Kolektivnim ugovorom za zaposlene su ugovorena veća prava od prava propisanih Zakonom o radu. Ona podrazumijevaju veće isplate jednokratnih novčanih pomoći u određenim, utvrđenim  situacijama kao i veći broj dana plaćenog odsustva i veći broj dana godišnjeg odmora.

Briga o zaposlenima

M:tel nastoji da bude uz svoje zaposlene i u sretnim i u teškim trenucima. Putem raznih oblika novčanih davanja, kompanija nastoji da finansijski pomogne zaposlenima kada im je najpotrebnije. Redovni godišnji zdravstveni pregledi za zaposlenice govore o opredjeljenosti m:tel-a da se brine za zdravlje žena i očuvanje majčinstva. Dodatni zdravstveni pregledi su omogućeni za zaposlene čiji uslovi rada zahtijevaju tako nešto. Putem psihološkog i pravnog savjetovališta, kompanija nudi odgovore na pojedina pitanja iz ovih domena i pomaže u otklanjanju nedoumica i upućivaju na referentne institucije kada je to neophodno. Zaposleni m:tel-a su redovni davaoci krvi, što se posebno vrjednuje. Svi zaposleni kompanije su obuhvaćeni Kolektivnim osiguranjem 24/7.

Klizno radno vrijeme

Pomaže nam da uskladimo poslovne i privatne obveze.

Plaćena odsustva

Omogućena su za zaposlene kojima su potrebna za stručna obrazovanja i usavršavanja na zahtjev kompanije, te za ljekarske preglede po posebnoj odluci. Lični dan je dan koji zaposleni mogu da uzmu bilo kada u toku godine za lične potrebe, koji je plaćen i zahtijeva samo javljanje zaposlenog da neće biti umogućnosti da dođe. Majke sa djecom do 7 godina dobijaju dodatne dane godišnjeg odmora kao i radnici u smjenama.