Rang-lista kandidata za 13. generaciju m:stipendista

Na osnovu Konkursa za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija u Bosni i Hercegovini, koji je kompanija m:tel objavila 01.12.2022. godine, komisija za izbor budućih stipendista m:tel-a, sačinila je rang listu kandidata za m:stipendiste trinaeste generacije.

Od ukupno 30 pristiglih prijava, njih 29 ispunjava uslove Konkursa, a u odnosu na definisane kriterijume komisija je rangirala kandidate i izabrala 12 stipendista:

Rang-lista kandidata za stipendiranje:

Redni brojIme i prezimeFakultet
Godina studijaStudijski program / Smjer
1.Gorana MaličevićETF Banja Luka2studijski program Elektronika i telekomunikacije
2.Tatjana BožićETF Banja Luka4studijski program Elektronika i telekomunikacije, smjer Telekomunikacije
3.Jovana BožićETF Banja Luka4studijski program Elektronika i telekomunikacije, smjer Telekomunikacije
4.Anđela AdamovićETF Banja Luka4studijski program Elektronika i telekomunikacije, smjer Telekomunikacije
5.Aleksandar VidakovićETF I. Sarajevo3smjer Računarstvo i informatika
6.Ivana JugovićETF I. Sarajevo3smjer Računarstvo i informatika
7.Pavle BorčaninETF I. Sarajevo3smjer Računarstvo i informatika
8.Lena ŠarabaETF I. Sarajevo3smjer Računarstvo i informatika
9.Stefan RistićETF I. Sarajevo3smjer Računarstvo i informatika
10.Katarina LaketaETF I. Sarajevo3smjer Računarstvo i informatika
11.Nevena AntunovićETF I. Sarajevo3smjer Računarstvo i informatika
12.Jovana ĐukićPMF Banja Luka3studijski program Matematika i informatika, smjer Informatika

Kandidati su u skladu sa tačkom II Konkursa podijeljeni u tri kategorije unutar kojih je vršeno rangiranje i izbor stipendista, a prema kriterijumima iz tačke IV Konkursa:

DETALJNU RANG LISTU MOŽETE POGLEDATI U DOKUMENTU.