O prednostima rada u Mtelu razgovarano na Sajmu zapošljavanja

Kompanija Mtel među najpoželjnijim poslodavcma

U okviru Sajma zapošljavanja koji je održan 19. maja u prostorijama Elektrotehničkog fakulteta u Istočnom Sarajevu, predstavnici kompanije Mtel predstavili su kadrovske potrebe i mogućnosti za obavljanje prakse u ovoj velikoj kompaniji.

Mnogobrojni zainteresovani imali su priliku da se uvjere u razne mogućnosti za razvoj karijere zavisno od ličnih afiniteta, kao i radnog postignuća. U kompaniji Mtel čekaju ih vrhunski stručnjaci koji posjeduju zavidno iskustvo u radu u svojim oblastima a tehnologije i sistemi koji se koriste su u rangu posljednjih svjetskih standarda.

Takođe, predstavljena je i podrška koju kompanija Mtel kontinurano pruža STEM obrazovanju, kroz različite forme – stipendije, praksa, donacije informatičkih kabineta/laboratorija, stručna predavanja, takmičenja u programiranju.

U samo zadnje četiri godine, program stručne prakse u Mtel-u je završilo više od 100 studenata, a najviše stipendista je do sada su bili upravo studenti Elektrotehničkog fakulteta iz Istočnog Sarajeva. Značajan broj tih praktikanata je nakon prakse započeo i svoju karijeru u kompaniji Mtel. 

Informacije o prednostima rada u kompaniji Mtel, mogućnošću obavljanja prakse kao i spisak oblasti za praksu u 2022. godini, možete pronaći na zvaničnom sajtu kompanije, u dijelu Karijera.