Mtel postao 100% vlasnik kompanije Telrad Net

Kompanija Mtel a.d. Banja Luka, prateći svoj strateški plan, koji predviđa i akvizicije kablovskih operatera, a na osnovu zaključenog Ugovora o kupoprodaji, postala je 100% vlasnik kompanije Telrad Net d.o.o. Bijeljina. Ovim je okončana transakcija vezana za prenos vlasništva.

Telrad NET je telekomunikaciona kompanija u BiH koja pruža usluge izrade pristupnih telekomunikacionih mreža, javne fiksne telefonije, VoIP i IP telefonije, kablovske televizije kao i kablovskog interneta.

Prateći globalni trend na telekomunikacionom tržištu, strateški planovi kompanije Mtel usmjereni su ka pozicioniranju kompanije kao regionalnog lidera u oblasti telekomunikacija.