Obavještenje akcionarima o isplati dividende iz dobiti iz 2018. godine