Iskoristite sve mogućnosti automatizacije za neprekinutu komunikaciju

Pružanje sadržaja

Davanje informacija

Korišćenje usluge govornih poruka

Korišćenje usluge sistemskih govornih poruka

Usmjeravanja na odredišta pretplatnika

Stavljanje poziva u red za čekanje