Twin kartica

TWIN kartica omogućava upotrebu dvije SIM kartice sa identičnim pretplatničkim brojem za dva mobilna telefona, a uz plaćanje jedne mjesečne pretplate.

Komunikacija TWIN karticom je jednostavnija jer više ne morate prebacivati SIM karticu iz jednog u drugi mobilni telefon kojim se želite koristiti. Namjenjena je korisnicima koji koriste dva mobilna telefona (od kojih je jedan, na primjer, ugrađen u automobilu).

Kada koristite TWIN karticu ostavite uključen samo mobilni telefon kojim se želite koristiti.
Ukoliko ste posljednji koristili telefon koji ste isključili, onaj ko Vas poziva dobiće obavještenje da ste nedostupni. Telefon koji želite koristiti, treba da aktivirate tako što ćete sa njega uputiti poziv ili poslati SMS.

Aktivna kartica će biti ona sa koje je posljednji put obavljena neka aktivnost (upućen ili primljen poziv, poslana ili
primljena SMS poruka i sl.)

Cijena TWIN karrice je 11,70 KM.
Zamjena TWIN kartice je 11,70 KM.
U cijenu je uračunat PDV.