Obavještenje o izmjeni uslova pružanja usluge pristupa Internetu – NetBiz tarifni modeli i uslova pružanja BIZ integrisanih usluga

Novi, izmijenjeni posebni uslovi pružanja usluge pristupa Internetu – NetBiz tarifni modeli, te posebni uslova pružanja BIZ integrisanih usluga.

Obavještavamo vas da će se od 25. marta 2019. godine primjenjivati novi, izmijenjeni posebni uslovi pružanja usluge pristupa Internetu – NetBiz tarifni modeli, te posebni uslova pružanja BIZ integrisanih usluga.

Korisnicima ovih Mtel usluga se u skladu sa tehničkim mogućnostima, omogućava korišćenje dodatne terminalne opreme i to: WI-FI extender-a i Powerline ethernet adaptera (PLA), koja je u vlasništvu Mtela, a koja omogućava proširenje opsega postojeće bežične mreže, odnosno povezivanje mrežne terminalne opreme (IAD uređaj/ISDN ADSL modem, VDSL IAD uređaj ili optički mrežni završetak-ONT) sa računarom, TV aparatom i sl., putem električne instalacije na lokaciji korisnika.

Mjesečna naknada za korišćenje dodatne terminalne opreme Powerline ethernet adaptera (PLA) iznosi 3 KM sa PDV-om,  Wi-Fi extender-a 2 KM sa PDV-om. U mjesecu u kome podnese zahtjev za instalaciju, odnosno deinstalaciju navedene dodatne terminalne opreme, korisnik plaća puni iznos mjesečne naknade.

Jednokratna naknada za instalaciju dodatne terminalne opreme Powerline ethernet adaptera (PLA) i/ili Wi-Fi extender-a, za korisnike kojima je istekao minimalni period trajanja ugovora iznosi 19,90 KM sa PDV-om.

Ostali uslovi i cijene pružanjausluge pristupa Internetu – NetBiz tarifni modeli i BIZ integrisanih usluga ostaju nepromijenjeni.

Posebne uslove pružanja navedenih usluga koji će se primijenjivati od 25. marta 2019. godine, možete da pogledati ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.