Obavještenje o izmjeni uslova pružanja fiksne telefonije, integrisanih usluga, BIZ integrisanih usluga i IP Centrex usluge

Novi uslovi pružanja usluga fiksne telefonije.

Obavještavamo vas da će se od 15. marta 2019. godine primjenjivati izmijenjeni uslovi pružanja usluga fiksne telefonije, za rezidencijalne i poslovne korisnike fiksne telefonije, korisnike paketa integrisanih usluga i korisnike usluge IP Centrex.

Od tog datuma, korištenje dodatne usluge Preusmjeravanje dolaznih poziva biće omogućeno isključivo na brojeve  sa pozivnim brojem +387.
Pored navedenog, za korisnike usluge IP Centrex, dodatna usluga Tarifni kodovi (Account Codes) neće više biti u ponudi. Svi ostali uslovi pružanja usluga ostaju nepromijenjeni. Posebne uslove pružanja usluge fiksne telefonije, integrisanih usluga, BIZ integrisanih usluga i IP Centrex usluge koji će se primjenjivati od 15. marta 2019. godine, možete da pogledate ispod:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.