Obavještenje o izmjeni uslova pružanja SMS/MMS usluge sa dodatnom vrijednošću - VAS SMS/MMS usluge Obavještavamo vas da će se od 1. marta 2019. godine

Novi, izmijenjeni uslovi pružanja SMS/MMS usluge sa dodatnom vrijednošću - VAS SMS/MMS usluge.

Obavještavamo vas da će se od 1. marta 2019. godine primjenjivati novi, izmijenjeni uslovi pružanja SMS/MMS usluge sa dodatnom vrijednošću - VAS SMS/MMS usluge.

Od navedenog datuma, vrši se izmjena na način da se za korisnike SMS/MMS usluge sa dodatnom vrijednošću - VAS SMS/MMS usluge, definiše mogućnost korišćenje VAS SMS/MMS usluge u testnom periodu, u trajanju do trideset (30) dana od dana podnošenja zahtjeva za korišćenjem navedene usluge, za maksimalno pet (5) brojeva koje Operator usluge sa dodatnom vrijednošću opredijeli u navedenom zahtjevu.

Posebne uslove pružanja SMS/MMS usluge sa dodatnom vrijednošću - VAS SMS/MMS usluge koji će se primjenjivati od 1. marta 2019. godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.