Obavještenje o izmjeni uslova pružanja TOTAL GROUP usluge

Novi, izmijenjeni uslovi pružanja TOTAL GROUP usluge.

Obavještavamo vas da će se od 15. februara 2019. godine primjenjivati novi, izmijenjeni uslovi pružanja TOTAL GROUP usluge.

Od navedenog datuma, vrši se izmjena na način da se za korisnike TOTAL GROUP usluge, tarifnog modela „m:biz“, a koji su aktivirali tarifnu opciju „m:biz 5“, omogućava da, prilikom aktivacije navedene tarifne opcije, mogu da se opredijele da, pored korisnika tarifnog modela Pretplata:XS, Pretplata:S, Pretplata:S Net, Pretplata:M, Pretplata:L, Pretplata:XL, Pretplata:XXL, izvrše uključenje i korisnika tarifnog modela Pretplata:S+, Pretplata:S Net+, Pretplata:M+, Pretplata:L+ i Pretplata:XXL+.

Posebne uslovepružanja TOTAL GROUP usluge koji će se primjenjivati od 15. februara 2019. godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima