Obavještenje o uslovima pružanja usluge fiksne telefonije

Nove, izmijenjene uslove pružanja usluge fiksne telefonije.

Obavještavamo vas da će Mtel od 15.02.2019. godine primjenjivati nove, izmijenjene uslove pružanja usluge fiksne telefonije.

U okviru korišćenja usluge fiksne telefonije vrši se promjena uslova korišćenja dodatne usluge Preusmjeravanje dolaznih poziva, na način da se korisnicima omogućava preusmjeravanje dolaznih poziva na geografske brojeve sa nacionalnom numeracijom +387.

U okviru Posebnih uslova pružanja usluge fiksne telefonije opisane su dodatne usluge koje su dostupne korisnicima u okviru korišćenja usluge fiksne telefonije za čije korišćenje se plaća mjesečna naknada u zavisnosti od vrste priključka (POTS, CLL, ISDN, VoBB).

Ostali uslovi i cijene pružanja usluge fiksne telefonije ostaju nepromijenjeni.

Posebne uslovepružanja usluge fiksne telefonije koji će se primjenjivati od 15. februara 2019. godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima