Rang-lista kandidata za ovogodišnje stipendije

Deveta generacija m:stipendista

Na osnovu Konkursa za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija u Bosni i Hercegovini, koji je kompanija Mtel objavila 05.11.2018. godine, komisija za izbor najboljih studenata budućih stipendista m:tel-a, sačinila je listu kandidata za m:stipendiste devete generacije. 

Od pristiglih prijava, ukupno šest kandidata ispunjavaju uslove propisane Konkursom, te su i rangirani na osnovu navedenih uslova i kriterijuma.

Rang-lista kandidata za stipendiranje:

Redni brojIme i prezimeFakultet
Godina studijaProsjek ocjena
1.FILIP DŽEBOETF I. Sarajevo39,63
2.DEJANA KLAČARETF I. Sarajevo38,54
3.FILIP KULAŠINACETF I. Sarajevo38,14
4.DŽEMAL MEMIĆFET Tuzla38,10
5.NIKOLINA TOJČIĆETF I. Sarajevoapsolvent8,05
6.MILICA VUKOVIĆETF I. Sarajevo38,00

Uslove Konkursa pogledajte ovdje