Obavještenje o uslovima pružanja m:TV net usluge

Novi, izmijenjeni uslovi pružanja m:TV net usluge.

Obavještavamo vas da će se od 1.januara 2019. godine primjenjivati novi, izmijenjeni uslovi pružanja m:TV net usluge.

Od navedenog datuma, korisnicima m:TV net usluge u ponudu se uvode dodatne usluge Snimanje sadržaja i Gledaj ispočetka - Pauziraj TV - Gledaj propušteno.

Korišćenje dodatne usluge Snimanje sadržaja, omogućava se po cijeni mjesečne naknade u iznosu od 2,34 KM sa uključenim PDV-om, dok se korišćenje dodatne usluge Gledaj ispočetka - Pauziraj TV - Gledaj propušteno omogućava u okviru iznosa mjesečne pretplate m:TV net paketa usluga.

Pored toga, za korisnike m:TV net usluge u ponudu se uvodi dodatna usluga dodatnog TV prijemnika, čije korišćenje se omogućava u skladu s tehničkim mogućnostima, a po cijeni mjesečne naknade u iznosu od 6,00 KM sa uključenim PDV-om, uz kupovinu odgovarajuće terminalne opreme (STB uređaj, daljinski upravljač, adapter, baterije i prateći kablovi) u iznosu od 1,00 KM sa uključenim PDV-om.

Korišćenje dodatne usluge dodatnog TV prijemnika omogućava se korisnicima koji zaključe ugovor/aneks ugovora o korišćenju odabranog m:TV net paketa usluga sa minimalnim periodom trajanja od 24 mjeseca.

Posebne uslovepružanja m:TV net usluge koji će se primjenjivati od 1. januara 2019. godine, možete da pogledate na linku ispod:


Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.