Obavještenje o izmjeni uslova korišćenja tarifnog modela „KOMBINUJ: Senior“

Izmjenjeni uslovi korišćenja tarifnog modela „KOMBINUJ: Senior“.

Obavještavamo vas da će se od 15.decembra 2018. godine, primjenjivati izmjenjeni uslovi korišćenja tarifnog modela „KOMBINUJ: Senior“.

Od navedenog datuma, korisnicima tarifnog modela „KOMBINUJ: Senior“ koji koriste određene tarifne modele po osnovu više zaključenih pretplatničkih ugovora/brojeva, neće biti omogućen prenos minimalnog perioda trajanja ugovora sa jednog pretplatničkog ugovora/broja na drugi pretplatnički ugovor/broj za koji nije ugovorena obaveza minimalnog perioda trajanja ugovora.

Izmjenu Posebnih uslova korišćenja tarifnog modela „KOMBINUJ: Senior“koji će se primjenjivati od 15. decembra 2018. godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.