Obavještenje o uslovima korišćenja Pretplata Start, Pretplata Plus, Pretplata Plus NET, Pretplata Top, Pretplata Max i Pretplata Premium TO-a

Od 1. februara 2022. godine u ponudu kompanije Mtel, za korisnike postpaid usluge mobilne telefonije, uvode novi postpaid tarifni modeli Pretplata Start...

Obavještavamo vas da se od 1. februara 2022. godine u ponudu kompanije Mtel, za korisnike postpaid usluge mobilne telefonije, uvode novi postpaid tarifni modeli  Pretplata Start, Pretplata Plus, Pretplata Plus NET, Pretplata Top, Pretplata Max i Pretplata Premium.

Cijenemjesečne pretplate definisane su kako slijedi:

-          Pretplata Start sa cijenom u iznosu od 22,00 KM sa uključenim PDV-om,

-          Pretplata Plus  sa cijenom u iznosu od 33,00 KM sa uključenim PDV-om,

-          Pretplata Plus NET sa cijenom u iznosu od 33,00 KM sa uključenim PDV-om,

-          Pretplata Top sa cijenom u iznosu od 45,00 KM sa uključenim PDV-om,

-          Pretplata Max sa cijenom u iznosu od 80,00 KM sa uključenim PDV-om,

-          Pretplata Premium sa cijenom u iznosu od 175,50 KM sa uključenim PDV-om,

Posebne uslovekorišćenja postpaid tarifnih modela Pretplata Start, Pretplata Plus, Pretplata Plus NET, Pretplata Top, Pretplata Max i Pretplata Premium koji će se primjenjivati od 1. februara 2022. godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.