Obavještenje o izmjenama uslova pružanja integrisanih usluga

Od 1. februara 2022. godine primjenjivati novi, izmijenjeni uslovi pružanja integrisanih usluga, kako slijedi:

Obavještavamo vas da će se od 1. februara 2022. godine primjenjivati novi, izmijenjeni uslovi pružanja integrisanih usluga, kako slijedi:

-          Mijenja se naziv postojećeg paketa integrisanih usluga TV+NET+TEL+MOB:Max u naziv TV+NET+TEL+MOB:XS+,

-          Postojećipaketi integrisanih usluga TV+NET+TEL+MOB:S+, TV+NET+TEL+MOB:S Net+, TV+NET+TEL+MOB:M+ i TV+NET+TEL+MOB:L+  biće u ponudi samo za postojeće korisnike navedenih paketa usluga,

-          U stalnu ponudu uvode se četiri nova paketa integrisanih usluga:

  • TV+NET+TEL+MOB:Plus sa cijenom u iznosu od 91,90 KM sa uključenim PDV-om,
  • TV+NET+TEL+MOB:Plus NET sa cijenom u iznosu od 91,90 KM sa uključenim PDV-om,
  • TV+NET+TEL+MOB:Top sa cijenom u iznosu od 103,90 KM sa uključenim PDV-om i
  • TV+NET+TEL+MOB:Max sa cijenom u iznosu od 174,90 KM sa uključenim PDV-om,

-          Za korisnike paketa integrisanih usluga TV+NET:M, TV+NET+TEL:M+, TV+NET+TEL:M, TV+NET+TEL+MOB:Top, TV+NET+TEL+MOB:Max i TV+NET+TEL+MOB:M+, omogućava se korišćenje Apollon SVoD usluge u okviru cijene mjesečne pretplate odabranog paketa integrisanih usluga.

-          U okviru korišćenja Videoteke, u okviru IPTV usluge, omogućava se nova katergorija za iznamjljivanje video-sadržaja po cijeni jednokratne naknade  u iznosu od 7,01 KM do 20,00 KM, sa uključenim PDV-om.

Ostali uslovi i cijene pružanja integrisanih usluga za rezidencijalne korisnike ostaju nepromjenjeni.

Posebne uslovepružanja integrisanih usluga, koji će se primjenjivati od 1. februara 2022. godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.