Obavještenje o izmjeni uslova korišćenja postpaid tarifnih modela Pretplata:XS, Pretplata:XS+, Pretplata:S+, Pretplata:S Net+, Pretplata:M+, Pretplata:L+ i Pretplata:XXL+

Od 1. septembra 2021. godine u primjeni novi, izmijenjeni uslovi korišćenja postpaid tarifnih modela Pretplata:XS, Pretplata:XS+, Pretplata:S+, Pretplata:S Net+, Pretplata:M+, Pretplata:L+ i Pretplata:XXL+.

Obavještavamo vas da će se od 1. septembra 2021. godine primjenjivati novi, izmijenjeni uslovi korišćenja postpaid tarifnih modela Pretplata:XS, Pretplata:XS+, Pretplata:S+, Pretplata:S Net+, Pretplata:M+, Pretplata:L+ i Pretplata:XXL+, kako slijedi:

- korisnicima usluge mobilne telefonije koji nisu u obavezi minimalnog perioda trajanja ugovora, a koji se opredijele za korišćenje postpaid tarifnog modela Pretplata:XS, Pretplata:S+, Pretplata:S Net+, Pretplata:M+, Pretplata:L+ usluge mobilne telefonije uz korišćenje popusta na cijenu mjesečne pretplate za odabrani tarifni model, uz zaključivanje ugovora/aneksa ugovora za korišćenje odabranog tarifnog modela sa minimalnim periodom trajanja od 24 mjeseca, omogućava se kupovina paketa sa mobilnim telefonima i drugom terminalnom opremom po cijenama i uslovima definisanim važećim Cjenovikom Mtela za korisnike navedenih tarifnih modela.

- korisnicima postpaid tarifnih modela Pretplata:XS+, Pretplata:S+, Pretplata:S Net+, Pretplata:M+ i Pretplata:L+ usluge mobilne telefonije koji su u obavezi minimalnog perioda trajanja ugovor po osnovu korišćenje popusta na cijenu mjesečne pretplate za odabrani tarifni model, omogućava se kupovina paketa sa mobilnim telefonima i drugom terminalnom opremom po cijenama i uslovima definisanim važećim Cjenovnikom Mtela za korisnike navedenih tarifnih modela, uz zaključivanje aneksa ugovora sa minimalnim periodom trajanja od 24 mjeseca.

- zbog promjene naziva operatora TELE2 u Hrvatskoj u naziv Telemach, korisnici postpaid tarifnog modela Pretplata:XXL+ koji u okviru cijene mjesečne pretplate imaju uključen i odgovarajući bonus mobilnog interneta za korišćenje, između ostalog, i u mreži operatora TELE2 u Hrvatskoj, moće će da ga koriste dok se nalaze u mreži operatora Telemach u Hrvatskoj. Ostali uslovi korišćenja postpaid tarifnih modela Pretplata:XS, Pretplata:XS+, Pretplata:S+, Pretplata:S Net+, Pretplata:M+, Pretplata:L+ i Pretplata:XXL+ ostaju nepromijenjeni.

Posebne uslove korišćenja postpaid tarifnih modela Pretplata:XS, Pretplata:XS+, Pretplata:S+, Pretplata:S Net+, Pretplata:M+, Pretplata:L+ i Pretplata:XXL+ koji će se primjenjivati od 1. septembra 2021. godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.