Obavještenje o izmjeni uslova pružanja BIZ Hotel TV usluge

Od 1. jula 2021. godine novi, izmijenjeni uslovipružanja Biz Hotel TV usluge.

Obavještavamo vas da će se od 1. jula 2021. godine primjenjivati novi, izmijenjeni uslovipružanja Biz Hotel TV usluge.

Od navedenog datuma, vrši se izmjena  na način da se korisnicima BIZ Hotel TV usluge omogućava korišćenje m:SAT Start paketa TV programa putem DTH (Direct to home)  tehnologije, a u skladu sa uslovima i cijenama definisanim u predmetnim Posebnim uslovima.

Posebne uslovepružanja BIZ Hotel TV usluge koji će se primjenjivati od 1. jula 2021. godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.