Obavještenje o izmjeni uslova pružanja usluge fiksne telefonije

Od 1. avgusta 2020. godine primjenjivati novi, izmijenjeni uslovipružanja usluge fiksne telefonije.

Obavještavamo vas da će se od 1. avgusta 2020. godine primjenjivati novi, izmijenjeni uslovipružanja usluge fiksne telefonije.

Korisnicima usluge “Fiksna prepaid” omogućava se elektronska dopuna prepaidračuna u iznosima od: 2 KM, 3 KM, 4 KM, 5 KM i 10 KM putem opcije “IPTV shop” u okviru glavnog menija IPTV usluge, kao i putem postpaid pretplatničkog broja usluge mobilne telefonije.

Korisnicima usluge fiksne telefonije kojima je navedena usluga realizovana putem ISDN BRA priključka, a kojima iz tehničkih razloga Mtel nije u mogućnosti obezbijediti nastavak korišćenja usluge fiksne telefonije putem ISDN BRA priključka, omogućava se prelazak na POTS/VoBB priključak u skladu sa cijenama i uslovima definisanim važećim Cjenovnikom Mtela.

Ostali uslovi i cijene pružanja usluge fiksne telefonije ostaju nepromijenjeni.

Posebne uslovepružanja usluge fiksne telefonije koji će se primjenjivati od 1. avgusta 2020. godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.