Obavještenje telekom operatorima na telekomunikacionom tržištu BiH

Izmjene i dopune Referentne ponude za interkonekciju sa fiksnom mrežom.

Mtel a.d. Banja Luka je izvršio izmjene i dopune Referentne ponude za interkonekciju sa fiksnom mrežom Mtela (RIP dokument), na koje je Regulatorna agencija za komunikacije BiH dala saglasnost br. 02-29-1574-46/19 od 28.04.2020. godine.
U RIP dokumentu su izvršene izmjene i dopune kojima se omogućava povezivanje na fiksnu mrežu Mtela putem IP interkonekcije.

Detaljnije informacije o Referentnoj ponudi za interkonekciju sa fiksnom mrežom Mtela (RIP dokument) mogu se pronaći na Internet stranici www.mtel.ba.
U skladu sa propisima, ovaj dokument se mora javno objaviti 30 dana prije početka primjene, što ovim i činimo.
Izmjene RIP dokumenta možete pogledati na linku ispod: