Obavještenje o posebnim uslovima korišćenja tarifnih opcija „Omiljeni brojevi“ i „Najdraži broj“

Od 21. aprila 2020. godine će se primjenjivati novi uslovi.

Obavještavamo vas da će se od 21. aprila 2020. godine primjenjivati novi uslovi korišćenja tarifnih opcija „Omiljeni brojevi“  i „Najdraži broj”.

Od navedenog datuma korisnicima usluge “Dopuna” se pored tarifne opcije „Omiljeni brojevi“ omogućava  i korišćenje tarifne opcije „Najdraži broj“, pa se s tim u vezi mijenja i naziv posebnih uslova. Kupovinom tarifne opcije „Najdraži broj“ po cijeni od 3,00 KM sa uključenim PDV-om, korisnici će biti u mogućnosti da registruju jedan broj koji pripada mobilnoj mreži m:tela kao najdraži broj, a prema kojem mogu da ostvare pozive u toku perioda važenja tarifne opcije. Navedenu tarifnu opciju korisnici će moći da aktiviraju/deaktiviraju putem USSD koda *100# u okviru „Moj meni'' i putem m:go BiH aplikacije,

Kupovinu tarifne opcije „Omiljeni brojevi“ korisnici će moći  izvršiti i u slučaju da im je istekao rok važenja glavnog „Dopuna“ računa, pri čemu se, u tom slučaju, rok važenja glavnog „Dopuna“ računa korisnika produžava za 30 dana od momenta kupovine ove tarifne opcije,

Vrši se izmjena i načina obnove tarifne opcije „Omiljeni brojevi“  tako da u slučaju kad korisnik nema dovoljan iznos na glavnom „Dopuna“ računu, tarifna opcija se neće deaktivirati već se čeka da korisnik izvrši dopunu u iznosu koji je dovoljan za obnovu navedene tarifne opcije.

Posebne uslove korišćenja tarifnih opcija „Omiljeni brojevi“ i „Najdraži broj“ koji će se primjenjivati od 21. aprila 2020. godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.