Obavještenje o uslovima promjene tarifnih modela sa postpaid i kombinovanim načinom plaćanja u mobilnoj telefoniji

Novi Posebni uslovi promjene tarifnih modela sa postpaid i kombinovanim načinom plaćanja u mobilnoj telefoniji.

Obavještavamo vas da će se od 25. novembra 2019. godine primjenjivati Posebni uslovi promjene tarifnih modela sa postpaid i kombinovanim načinom plaćanja u mobilnoj telefoniji.

Od navedenog datuma vrši se izmjena na način da korisnici postpaid tarifnih modela koji su u obavezi minimalnog perioda trajanja ugovora od 12 ili 24 mjeseca, po osnovu kupovine paketa sa terminalnom opremom, nemaju pravo promjene i na tarifni model „Kombinacija“, kao tarifni model sa kombinovanim načinom plaćanja, do isteka minimalnog perioda trajanja ugovora.

Posebne uslove promjene tarifnih modela sa postpaid i kombinovanim načinom plaćanja u mobilnoj telefoniji  koji će se primjenjivati od 25. novembra 2019. godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.