Obavještenje o izmjeni uslova korišćenja postpaid tarifnih modela Pretplata

Izmijenjeni uslovi korišćenja postpaid tarifnih modela „Pretplata"...

Obavještavamo vas da će se od 1. novembra 2019. godine primjenjivati izmijenjeni uslovi korišćenja postpaid tarifnih modela „Pretplata Flex” i „Pretplata Flat”, postpaid tarifnih modela Pretplata:XS, Pretplata:S+, Pretplata:S Net+, Pretplata:M+, Pretplata:L+, Pretplata:XXL+ i postpaid tarifnih modela Pretplata:S, Pretplata:S Net, Pretplata:M, Pretplata:L, Pretplata:XL, Pretplata:XXL.

Za korisnike navedenih postpaid tarifnih modela izmjena se odnosi na iskazivanja bonusa minuta i SMS poruka uključenih u mjesečnu pretplatu. Korisnicima navedenih tarifnih modela bonus za minute i SMS poruke, koji se iskazivao na mjesečnom računu kao ekvivalent u novcu po cijeni razgovora odnosno SMS poruke pripadajućeg tarifnog modela, iskazivaće se u količinskom iznosu bonus minuta i bonus poruka definisanim važećim Cjenovnikom Mtela za pripadajući tarifni model.

Takođe, korisnici  navedenih postpaid tarifnih modela i Posebnih tarifnih paketa na dan rođenja dobiće bonus od 50 minuta za pozive prema svim fiksnim i mobilnim mrežama u BiH  i 50 SMS poruka prema svim mrežama u BiH.

Izmjenu Posebnih uslova korišćenja postpaid tarifnih modela „Pretplata“, postpaid tarifnih modela Pretplata:XS, Pretplata:S+, Pretplata:S Net+, Pretplata:M+, Pretplata:L+, Pretplata:XXL+ i postpaid tarifnih modela Pretplata:S, Pretplata:S Net, Pretplata:M, Pretplata:L, Pretplata:XL, Pretplata:XXL  koji će se primjenjivati od 1. novembra 2019. godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.