Obavještenje o izmjeni uslova korišćenja „Ino“ tarifnih opcija i tarifnih opcija „m:ts“ i „m:ts fiksna“

Izmjenjeni uslovi korišćenja „Ino“ tarifnih opcija i tarifnih opcija „m:ts“ i „m:ts fiksna“.

Obavještavamo vas da će se od 1. novembra 2019. godine, primjenjivati izmjenjeni uslovi korišćenja „Ino“ tarifnih opcija i tarifnih opcija „m:ts“ i „m:ts fiksna“.

Od navedenog datuma, vrši se izmjena načina iskazivanja  bonus minuta uključenih u mjesečnu naknadu  koji se iskazivao na mjesečnom računu kao ekvivalent u novcu. Bonus u minutama, kojeg korisnik ostvaruje korišćenjem određene tarifne opcije, iskazivaće se u količinskom iznosu bonusa minuta definisanim važećim Cjenovnikom Mtela.

Izmjenu Posebnih uslova korišćenja „Ino“ tarifnih opcija i tarifnih opcija „m:ts“ i „m:ts fiksna“ koji će se primjenjivati od 1. novembra 2019. godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.