Obavještenje o izmjeni uslova pružanja usluge pristupa Internetu za rezidencijalne korisnike i izmjeni uslova pružanja integrisanih usluga

Novi, izmijenjeni uslovi pružanja usluge pristupa Internetu za rezidencijalne korisnike i uslovi pružanja integrisanih usluga

Obavještavamo vas da će se od 25. septembra 2019. godine primjenjivati novi, izmijenjeni uslovi pružanja usluge pristupa Internetu za rezidencijalne korisnike i uslovi pružanja integrisanih usluga.

Od navedenog datuma vrši se izmjena na način da se korisnicima usluge pristupa Internetu, tarifnih modela Internet:S+, Internet:M+ i Internet:L+ i korisnicima paketa usluga NET+TEL:XS+, NET+TEL:S+, NET+TEL:M+, 2NET:S+, TV+NET:S, TV+NET:M, TV+NET+TEL:S, TV+NET+TEL:M, TV+NET+TEL:L, TV+NET+TEL+MOB:S+, TV+NET+TEL+MOB:M+ i TV+NET+TEL+MOB:L+ omogućava korišćenje dodatne usluge Smart Home po cijeni mjesečne naknade u iznosu od 5,99 KM, sa uključenim PDV-om, a uz zaključivanje ugovora/aneksa ugovora sa minimalnim periodom trajanja od 24 mjeseca i kupovinu Smart Home paketa terminalne opreme u skladu sa važećim Cjenovnikom Mtela.

Dodatna usluga Smart Home predstavlja sistem koji korisniku omogućava da vrši nadzor i upravlja radom Smart Home uređaja putem centralne jedinice kojom se upravlja preko Mtel Smart Home aplikacije ili web aplikacije, sa mobilnog telefona, tablet-a ili računara.

Posebne uslove pružanja usluge pristupa Internetu za rezidencijalne korisnike i Posebne uslove pružanja integrisanih usluga koji će se primjenjivati od 25. septembra 2019. godine, možete da pogledate na stranici www.mtel.ba/vijesti

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja kao i na m:tel prodajnim mjestima.