Obavještenje o uslovima korišćenja ponude „Budžet“ za kupovinu paketa terminalne opreme

Od 16. jula 2019. godine primjenjuju se posebni uslovi korišćenja ponude „Budžet“ za kupovinu paketa terminalne opreme.

Obavještavamo vas da će se od 16. jula 2019. godine primjenjivati posebni uslovi korišćenja ponude „Budžet“ za kupovinu paketa terminalne opreme.

Za poslovne korisnike usluga fiksne telefonije (POTS, CLL, VoBB), usluge mobilne telefonije, tarifnih modela Pretplata, TOTAL GROUP usluge, izuzev tarifnog modela „m:biz MIN POTROŠNJA“, usluge pristupa Internetu – NetBiz tarifni modeli, BIZ integrisanih usluga i IPTV usluge kreirana je ponuda „Budžet“ za kupovinu paketa terminalne opreme.

Korisnicima navedenih usluga omogućava se korišćenje ponude koja predstavlja zbir popusta na cijene paketa terminalne opreme, iskazanog u novčanoj vrijednosti, a koje korisnik može iskoristiti za kupovinu paketa terminalne opreme.

Korisnici koji se opredijele za korišćenje ponude „Budžet“ za kupovinu terminalne opreme, zaključuju ugovor sa minimalnim periodom trajanja od 24 mjeseca za pojedinačne usluge/paketa usluga.

Takođe, za navedene korisnike koji se opredijele za korišćenje ponude „Budžet“ za kupovinu paketa terminalne opreme omogućava se i korišćenje usluge Pretplata NET, tarifnog modela Pretplata NET:XS+ i Pretplata NET:L+, po cijeni mjesečne pretplate u iznosu od 0,99 KM, sa uključenim PDV-om, uz zaključivanje ugovora sa minimalnim periodom od 24 mjeseca za navedenu uslugu, a u toku minimalnog perioda trajanja ugovora, kao i mogućnost korišćenja usluge pristupa Internetu, tarifnog modela NetBiz+ 2, po cijeni tarifnog modela NetBiz +1, ili korišćenja tarifnog modela NetBiz+ 3 po cijeni tarifnog modela NetBiz+ 2, u zavisnosti od opredjeljenja korisnika.

Posebne uslove korišćenja ponude „Budžet“ za kupovinu paketa terminalne opreme koji će se primjenjivati od 16. jula 2019. godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja kao i na m:tel prodajnim mjestima.