Obavještenje o izmjeni uslova korišćenja tarifne opcije Internet za korisnike sa postpaid načinom plaćanja

Od 9. avgusta 2019. godine će se primjenjivati novi, izmijenjeni uslovi korišćenja tarifne opcije Internet za korisnike sa postpaid načinom plaćanja.

Obavještavamo vas da će se od 9. avgusta 2019. godine primjenjivati novi, izmijenjeni uslovi korišćenja tarifne opcije Internet za korisnike sa postpaid načinom plaćanja.

Od navedenog datuma, korisnici će kupovinom tarifne opcije Internet 20 GB 24 časa po cijeni od 2,00 KM sa uključenim PDV-om, dobiti 20 GB bonusa mobilnog interneta kojeg mogu koristiti po maksimalnoj brzini prenosa podataka sa periodom važenja od 24 časa, dok će kupovinom tarifne opcije Internet 20 GB 30 dana po cijeni od 20,00 KM sa uključenim PDV-om, dobiti 20 GB bonusa mobilnog interneta kojeg mogu koristiti po maksimalnoj brzini prenosa podataka sa periodom važenja od 30 dana.

Ukoliko se dodjeljeni mobilni internet iskoristi prije isteka perioda važenja tarifne opcije Internet 20 GB 24 časa/Internet 20 GB 30 dana, navedenim korisnicima biće omogućen neograničen pristup internetu, ali po smanjenoj brzini protoka. Pored navedenog, vrši se izmjena maksimalne brzine prenosa podataka koja se omogućava u okviru korišćenja mobilnog interneta dodjeljenog u okviru tarifnih opcija Internet 3 GB i Internet 150 MB na način da će korisnicima biti omogućeno korišćenje mobilnog interneta po maksimalnoj brzini prenosa podataka do 220 Mb/s / 50 Mb/s. Istovremeno, korisnicima će aktivacija tarifnih opcija Internet, kao i provjera iskorišćene količine podataka dodjeljenog mobilnog interneta u okviru tarifne opcije Internet biti omogućena i putem službene web stranice Mtela.

Posebne uslove korišćenja tarifne opcije Internet za korisnike sa postpaid načinom plaćanja koji će se primjenjivati od 9. avgusta 2019. godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.