Obavještenje o izmjeni uslova pružanja usluge Pretplata NET

Od 1. avgusta 2019. godine, primjenjivati izmijenjeni uslovi pružanja usluge Pretplata NET.

Obavještavamo vas da će se od 1. avgusta 2019. godine, primjenjivati izmijenjeni uslovi pružanja usluge Pretplata NET.

Od navedenog datuma, vrši se izmjena brzine prenosa podataka (preuzimanje/slanje) u okviru korišćenja tarifnih modela Pretplata NET:XS, Pretplata NET:S, Pretplata NET:M, Pretplata NET:L, Pretplata NET:XS+ i Pretplata NET:L+, na način da će korisnicima navedenih tarifnih modela biti omogućena maksimalna brzina prenosa podataka do 220 Mb/s / 50 Mb/s.

Izmjenu Posebnih uslova pružanja usluge Pretplata NET koji će se primjenjivati od 1. avgusta 2019. godine, možete da pogledate na ispod:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.