Obavještenje o izmjeni uslova korišćenja postpaid tarifnih modela „Pretplata“

Od 1. avgusta 2019. godine primjenjivati izmijenjeni uslovi korišćenja postpaid tarifnih modela „Pretplata“.

Obavještavamo vas da će se

-  Maksimalna brzina prenosa podataka u okviru korišćenja bonusa mobilnog interneta biće do 220 Mb/s / 50 Mb/s,

-  korisnicima postpaid tarifnih modela „Pretplata“ omogućava se da, pored slanja SMS poruke na kratki broj 065 1110, putem postpaid „Moj meni“ servisa, pozivanjem USSD kratkog broja *100#, izvrše dopunu prepaid računa korisnicima sa prepaid i kombinovanim načinom plaćanja, i putem mGo aplikacije.

Izmjenu Posebnih uslova korišćenja postpaid tarifnih modela „Pretplata“  koji će se primjenjivati od 1. avgusta 2019. godine, možete da pogledate ispod:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.