Obavještenje o izmjeni uslova pružanja integrisanih usluga

Od 1. jula 2019. godine primjenivati novi, izmijenjeni uslovi pružanja integrisanih usluga.

Obavještavamo vas da će se od 1. jula 2019. godine primjenivati novi, izmijenjeni uslovi pružanja integrisanih usluga.

Od navedenog datuma mijenja se sljedeće:

  1. Naziv Pickbox SVoD usluge tako da novi naziv glasi Pickbox Now SVoD.
  2. Odobrava se rezidencijalnim korisnicima paketa integrisanih usluga da jednom u toku kalendarske godine podnesu zahtjev za privremeno isključenje korišćenog paketa integrisanih usluga u trajanju od 1 do 3 mjeseca.

Za vrijeme trajanja roka privremenog isključenja paketa integrisanih usluga, korisnik koji je u obavezi minimalnog perioda trajanja ugovora, dužan je plaćati mjesečnu naknadu u iznosu od 90% mjesečne pretplate korišćenog paketa integrisanih usluga. Za obračunski period u toku kojeg je korisnik podnio zahtjev za privremeno isključenje paketa integrisanih usluga, obračunaće se pun iznos mjesečne pretplate za korišćeni paket i neće se obračunati mjesečna naknada za privremeno isključenje. Za obračunski period u toku kojeg je izvršena aktivacija privremeno isključenog paketa integrisanih usluga korisniku će se obračunati pun iznos mjesečne naknade za privremeno isključenje, bez obzira kada je izvršena aktivacija.

Korisnici koji nisu u obavezi minimalnog perioda trajanja ugovora ne plaćaju naknadu za privremeno isključenje paketa integrisanih usluga. Nakon isteka roka privremenog isključenja paketa integrisanih usluga, izvršiće se automatsko aktiviranje paketa.

Korisnik može zatražiti aktiviranje paketa integrisanih usluga i prije isteka zahtjevanog roka privremeno isključenogpaketa.

  1. Maksimalna brzina prenosa podataka (preuzimanje/slanje) u okviru korišćenja dodjeljenog mobilnog interneta u paketima integrisanih usluga TV+NET+TEL+MOBje do 220 Mbps/50 Mbps. Nakon potrošenog bonusa mobilnog internetau okviru paketa integrisanih usluga korisnicima će biti omogućen neograničen pristup internetu po smanjenoj brzini protoka od 128 kb/s.

Ostali uslovi i cijene pružanja integrisanihusluga ostaju nepromijenjeni. 

Posebne uslove pružanja integrisanih usluga koji će se primijenjivati od 1. jula 2019. godine, možete da pogledati ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.