Obavještenje o izmjeni uslova pružanja usluge pristupa internetu za rezidencijalne korisnike

Od 1. jula 2019. godine primjenjivati novi, izmijenјeni uslovi pružanja usluge pristupa internetu za rezidencijalne korisnike.

Obavještavamo vas da će se od 1. jula 2019. godine primjenjivati novi, izmijenјeni uslovi pružanja usluge pristupa internetu za rezidencijalne korisnike. Novi posebnim uslovima definiše se sljedeće:

Korisnik može jednom u toku kalendarske godine podnijeti zahtjev za privremeno isključenje usluge pristupa internetu u trajanju od 1 do 3 mjeseca. 

Za vrijeme trajanja privremenog isključenja usluge pristupa internetu, korisnik koji je u obavezi minimalnog perioda trajanja ugovora, dužan je plaćati mjesečnu naknadu u iznosu od 90% cijene mjesečne pretplate za korišćeni tarifni model usluge pristupa internetu. 

Za obračunski period  u toku kojeg je korisnik podnio zahtjev za privremeno isključenje usluge pristupa internetu, obračunaće se pun iznos mjesečne pretplate za korišćeni tarifni model usluge pristupa internetu i neće se obračunati mjesečna naknada za privremeno isključenje. 

Za obračunski period u toku kojeg je izvršena aktivacija privremeno isključenog tarifnog modela usluge pristupa internetu, korisniku će se obračunati pun iznos mjesečne naknade za privremeno isključenje, bez obzira kada je izvršena aktivacija. 

Korisnici koji nisu u obavezi minimalnog perioda trajanja ugovora ne plaćaju naknadu za privremeno isključenje usluge pristupa internetu. 

Nakon isteka roka privremenog isključenja korišćenja usluge pristupa Internetu, izvršiće se automatsko aktiviranje usluge pristupa internetu. Korisnik može zatražiti aktiviranje usluge i prije isteka zahtjevanog roka, privremeno isključene ove usluge. 

Pored navedenog, za korisnike tarifnog modela Internet: Mini 1 povećavaju se odgovarajuće pristupne brzine sa 1536/192 kb/s na 2048/256 kb/s. 

Ostali uslovi i cijene pružanja uslugepristupa internetu za rezidencijalne korisnike ostaju nepromijenjeni. 

Posebne uslove pružanja uslugepristupa internetu za rezidencijalne korisnike koji će se primijenjivati od 1. jula 2019. godine, možete da pogledati ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.