Obavještenje o izmjeni uslova pružanja IP Centrex usluge

Od 1. jula 2019. godine primjenjivati novi, izmijenjeni uslovi pržanja IP Centrex usluge.

Obavještavamo vas da će se od 1. jula 2019. godine primjenjivati novi, izmijenjeni uslovi pržanja IP Centrex usluge.

Izmjene se odnose na sljedeće:

  1. Mijenja se cijena poziva prema ostalim mobilnim mrežama u BiH

U skladu sa Pravilom o izmjeni i dopunama Pravila 67/2012 o modelu rebalansa cijena govornih telefonskih usluga u BiH Regulatorne agencije za komunikacije, mijenja se cijena razgovora prema ostalim mobilnim mrežama u BiH. Cijena razgovora prema ostalim mobilnim mrežama u BiH će od 1. jula 2019. godine iznositi 0,252 KM (sa PDV-om) po minuti.

  1. U ponudu se uvodi novi tip IP Centrex priključka standardni +, dok standardni i napredni priključak ostaju u ponudi za postojeće korisnike

Cijene mjesečne pretplate za standardni +IP Centrex priključak:

Broj realizovanih IP Centrexpriključaka na lokaciji

Mjesečna pretplata po IP Centrex priključku (sa PDV-om)

manje od5

17,55 КМ

оd 5 dо 20

15,21 КМ

оd 21 dо 70

13,46 КМ

оd 71 dо 150

11,70 КМ

151 i više

10,88 КМ

Standardni i napredni tip IP Centrex priključka su u ponudi isključivo za postojeće korisnike IP Centrex usluge, kao postojeći ili novi IP Centrex priključci u okviru postojeće IP Centrex grupe, a u skladu sa tehničkim mogućnostima, dok je za IP Centrex PBX način realizacije standardni tip priključka u ponudi isključivo za postojeće priključke u okviru postojeće IP Centrex grupe.

  1. Izmjena uslova za realizaciju IP Centrex usluge

U slučaju kada se IP Centrex usluga realizuje na samo jednoj lokaciji potrebno je da na toj lokaciji korisnik aktivira minimalno četiri (4) IP Centrex priključka. Ukoliko se  IP Centrex usluga realizuje na dvije ili više lokacija za korišćenje IP Centrex usluge ne postoji ograničenje u pogledu minimalnog potrebnog broja IP Centrex priključaka na pojedinačnim lokacijama. IP Centrex PBX način realizacije IP Centrex usluge omogućava se isključivo kada se IP Centrex usluga realizuje na dvije ili više lokacija. 

  1. Izmjena ponude mrežne terminalne opreme koja se iznajmljuje korisnciima IP Centrex usluge

U ponudu se uvodi nova mrežna terminalna oprema koja će se iznajmljivati korisnicima i to: svič D-LINK DGS 1008D i svič D-LINK DES 1008D,  i vrši se izmjena cijena iznajmnjivanja postojeće mrežne terminalne opreme Mtela na način da novi korisnici neće plaćati jednokratne naknade za korišćenje SIP RGW mrežne terminalne opreme.

IP Centrex oprema

Mjesečna naknada (sa PDV-om)

SIP RGW 4 portni 4FXS

14,04 КМ

SIP RGW 4 portni2FXS 2FXO

17,55 КМ

SIP RGW 8 portni

23,40 КМ

SIP RGW 16 portni

35,10 КМ

SIP RGW 24 portni

58,50 КМ

Switch D-LINK DGS 1008D

1,17 КМ

Switch D-LINK DES 1008D

1,17 КМ

  1. Mogućnost korištenja dodatne usluge Obavještenje prije zvona (Pre-alerting announcement) za standardni i napredni IP Centrex priključak (postojeći korisnici)

Obavještenje prije zvona (Pre-alerting announcement) je dodatna usluga koja omogućava obavještavanje (pozdravne poruke) pozivaoca prije uspostavljanja poziva. Korisnici mogu definisati/specifirati obavještenje i uslove pod kojima će se isto realizovati  (vrijeme, brojeve pozivaoca). Ostali uslovi i cijene korišćenja IP Centrexusluge ostaju nepromijenjeni.

Posebne uslove pružanja usluga IP Centrex usluge koji će se primijenjivati od 1.jula 2019. godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.