Obavještenje o izmjenama uslova pružanja usluge fiksne telefonije

Od 1. jula 2019. godine novi, izmijenjeni uslovi pružanja usluge fiksne telefonije.

Obavještavamo vas da će se od 1. jula 2019. godine primijenjivati novi, izmijenjeni uslovi pružanja usluge fiksne telefonije.

Od navedenog datuma mijenja se sljedeće:

  1. Cijena razgovora prema ostalim mobilnim mrežama u BiH

U skladu sa Pravilom o izmjeni i dopunama Pravila 67/2012 o modelu rebalansa cijena govornih telefonskih usluga u BiH Regulatorne agencije za komunikacije, u okviru usluga fiksne telefonije, mijenja se cijena razgovora prema ostalim mobilnim mrežama u BiH. Cijena razgovora prema ostalim mobilnim mrežama u BiH će od 1. jula 2019. godine iznositi 0,252 KM (sa PDV-om) po minuti.

  1. Privremeno isključenje usluge fiksne telefonije na zahtjev korisnika

Odobrava se rezidencijalnim korisnicima usluge fiksne telefonije da jednom u toku kalendarske godine podnesu zahtjev za privremeno isključenje usluge fiksne telefonije u trajanju od 1 do 3 mjeseca.

Za vrijeme trajanja roka privremenog isključenja usluge fiksne telefonije, korisnik koji je u obavezi minimalnog perioda trajanja ugovora, dužan je plaćati mjesečnu naknadu u iznosu od 90% mjesečne pretplate usluge fiksne telefonije.

Za obračunski period u toku kojeg je korisnik podnio zahtjev za privremeno isključenje usluge fiksne telefonije, obračunaće se pun iznos mjesečne pretplate za korišćenu uslugu fiksne telefonije i neće se obračunati mjesečna naknada za privremeno isključenje.

Za obračunski period u toku kojeg je izvršena aktivacija privremeno isključene usluge fiksne telefonije, korisniku će se obračunati pun iznos mjesečne naknade za privremeno isključenje, bez obzira kada je izvršena aktivacija.

Korisnici koji nisu u obavezi minimalnog perioda trajanja ugovora, ne plaćaju naknadu za privremeno isključenje usluge fiksne telefonije. Nakon isteka roka privremenog isključenja usluge fiksne telefonije, izvršiće se automatsko aktiviranje usluge. Korisnik može zatražiti aktiviranje usluge fiksne telefonije i prije isteka zahtjevanog roka privremeno isključene usluge.

  1. Paketi usluga fiksne telefonije VoBB

U ponudu se uvode dva nova paketa usluga fiksne telefonije VoBB2 i  VoBB3 kojima se omogućava korištenje više telefonskih linija (brojeva) po jednom telefonskom priključku (parici/vlaknu sa pripadajućom terminalnom opremom).

VoBB2 paket je namjenjen za rezidencijalne korisnike i sadrži dva telefonska broja dok jeVoBB3 paket namjenjen za poslovne  korisnike i sadrži do tri  telefonska broja. VoBB+ paket za poslovne korisnike ostaje u ponudi samo za postojeće korisnike dok  VoBB+ paket za rezidencijalne korisnike mijenja naziv i prelazi u VoBB2 paket. Pozivi između telefonskih brojeva koji se koriste u okviru jednog paketa se tarifiraju po cijenama definisanim važećim cjenovnikom m:tel-a za tarifni model „Fiksna:S“. Obračun saobraćaja i naknada za korišćenje tarifne opcije vrši se po svakom pojedinačnom broju. 

  1. VoBB PBX usluga

U ponudu  se uvodi  VoBB PBX usluga koja je namijenjena poslovnim korisnicima i koja omogućava priključenje korisnikove kućne  IP centrale na javnu telefonsku mrežu m:tel-a. 

VoBB PBX usluga omogućava korištenje  telefonskih  linija (brojeva)čiji broj je definisan i određenprema zahtjevu korisnika i važećim Cjenovnikom m:tel-a. Broj istovremenih govornih kanala je, ukoliko postoje tehničke mogućnosti, jednak broju telefonskih linija koje korisnik koristi u okviru usluge. Korisnik ima mogućnost da koristi veći broj istovremenih govornih kanala od broja telefonskih linija u skladu sa cijenama definisanim važećim Cjenovnikom m:tel-a. 

Posebne uslove pružanja usluga fiksne telefonije koji će se primijenjivati od 1.jula 2019. godine, možete da pogledate ovdje:

Opšti uslovi za pružanje telekomunikacionih usluga dostupni su na stranici www.mtel.ba/uslovi-koriscenja  kao i na m:tel prodajnim mjestima.