Stipendije

Program stipendiranja, posmatran u širem okviru, predstavlja poseban vid saradnje između visokih škola i naše kompanije, a omogućuje aktivnu povezanost sistema obrazovanja i poslovnog sektora, kao zaloga za razvoj što kvalitetnijeg budućeg stručnog kadra i pokretanje privrednog razvoja.

Kroz program stipendiranja kompanije Mtel “m:stipendiranje” prošlo je oko 200 studenata tokom devet generacija stipendista. Titula m:stipendiste ne obezbjeđuje samo mjesečni iznos stipendije od 300 KM, već i šansu da studenti u kompaniji provedu mjesec dana na stručnoj praksi, kao i da imaju podršku i mentorstvo naših stručnjaka onda kada to stipendistima treba, te na kraju i mogućnost da postanu važne karike razvoja kompanije, kao njeni zaposleni.

Aktuelni konkurs za stipendiste pogledajte ovdje.

Povezane vijesti