Generalni direktor

Marko Lopičić

 Marko Lopičić rođen je u Kraljevu 1975. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2000. godine.

Svoju karijeru započeo je 2000. godine u “Telekomu Srbija”. Radio je na poslovima zastupanja u Sekretarijatu za pravne i opšte poslove, zatim na poslovima šefa Službe za normative i kontrolu u Direkciji za budžet i kontrolu i na poslovima šefa Službe za pravnu podršku u Direkciji za usluge.

Za Izvršnog direktora za korporativne poslove kompanije Mtel a.d. Banja Luka imenovan je 19.06.2007. godine. Kao dio menadžment tima bio je odgovoran za ljudske resurse, odnose sa regulatorom i pravne poslove, kao i za poslove Sekretarijata Društva i odnose sa akcionarima.

Upravni odbor kompanije je izabrao Marka Lopičića za Generalnog direktora Mtela a.d. Banja Luka 08.06.2016. godine.

Izvršni odbor

Nikola Rudović

Izvršni direktor za operativne poslove

Miodrag Vojinović

Izvršni direktor za tehniku

Jasmina Lopičić

Izvršni direktor za finansije

Radmila Bojanić

Izvršni direktor za marketing i prodaju

Vladimir Četrović

Izvršni direktor za korporativne poslove