Izvršni direktor za operativne poslove

Nikola Rudović

 Nikola Rudović je rođen 1978. godine u Baru. Diplomirao je 2003. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a 2004. godine završio je Školu za društveno i političko liderstvo „PERIKLES“ u organizaciji Fonda „Centar za demokratiju“, finansiranu od strane Evropske komisije. Pravosudni ispit položio je 2007. godine.

Od 2007. godine član je Advokatske komore Beograda kao advokat specijalizovan za korporativno pravo.

U januaru 2013. godine pridružio se m:tel timu kao savjetnik generalnog direktora, a od decembra 2013. godine obavljao je funkciju direktora Funkcije za strategiju.

Govori engleski jezik.

Za izvršnog direktora za operativne poslove kompanije Mtel, a.d. Banja Luka imenovan je 25.04.2014. godine.

Izvršni odbor

Marko Lopičić

Generalni direktor

Miodrag Vojinović

Izvršni direktor za tehniku

Jasmina Lopičić

Izvršni direktor za finansije

Radmila Bojanić

Izvršni direktor za marketing i prodaju

Vladimir Četrović

Izvršni direktor za korporativne poslove