Milan Aleksijević

Izvršni direktor za tehniku

Milan Aleksijević je rođen 1969. godine u Kragujevcu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1996. godine, a MBA studije je završio 2013. godine.

Karijeru je započeo u JP PTT saobraćaja Srbija 1996. godine. Od 1997. godine je zaposlen u Teritorijalnoj direkciji za mrežu Telekoma Srbija, a.d. Beograd na poslovima stručnog saradnika, specijaliste, šefa Službe i rukovodioca, a od 2005. do 2008. godine je rukovodilac Samostalne službe za planiranje i inženjering.  Na mjesto direktora Sektora za inženjering upravljačko-komutacionih sistema imenovan je 2008. godine. Od 2012. godine je obavljao poslove v.d. direktora Funkcije tehničke pripreme (inženjering), a od 2013. do 2017. godine je direktor Funkcije za planiranje mreže i servisa Telekoma Srbija.

Radio je na razvoju i realizaciji više softverskih sistema kroz interni razvoj bazirano na sinergiji IT/ICT tehnologija i telekomunikacionih sistema. Bio je angažovan na planiranju, razvoju i implementaciji telekomunikacionih sistema, gdje kroz projekte radi na uvođenju novih tehnologija najprije u komutacionim sistemima i transportnoj mreži, a zatim je bio zadužen za razvoj kompletne telekomunikacione mreže i servisa fiksne i mobilne telefonije u Telekomu Srbija. Vodio je i projekte razvoja i implementacije soft-switch tehnologija u mobilnoj mreži, VAS servisnih platformi fiksne i mobilne mreže, uvođenje i implementacija 4G  mobilne radio-mreže, ALL-IP projekta transformacije fiksne mreže kroz uvođenje optičke infrastrukture na cijeloj teritoriji Republike Srbije, IPTV multimedijalne platforme i mnoge druge.

U periodu od 2010. do 2016. godine bio je rukovodilac Ekspertskog tima Delegacije za pregovore Beograda i Prištine u Briselu i aktivan pregovarač u oblasti telekomunikacija do uspješnog završetka pregovora i dobijanja licenci, a nakon toga i do uspješnog uspostavljanja kompanije mts DOO na KiM.

U periodu od 2017. do 2021. godine je obavljao poslove pomoćnika generalnog direktora Telekoma Srbija, a.d. Beograd i bio zadužen za strategiju razvoja Telekoma Srbija, vođenje strateških projekata, regulatorni i zakonski okvir poslovanja Telekoma Srbija, bezbjednost kao i strategiju i politiku nabavki, te aktivno uključen u razvoj kompanija koje su članice Telekom Srbija grupe kao i inovativne projekte po strateškim inicijativama na nivou Telekoma Srbija.

Govori engleski jezik.

Oženjen je i otac troje djece.

Za izvršnog direktora za tehniku kompanije Mtel a.d. Banja Luka imenovan je 10.03.2021. godine.

Izvršni odbor

Nikola Tacić

Nikola Tacić

19. oktobar 2021
Milosav Parezanović

Milosav Parezanović

19. oktobar 2021
Dejan Jokić

Dejan Jokić

21. septembar 2021
Jelena Trivan

Jelena Trivan

15. septembar 2021