Izvršni direktor za finansije

Jasmina Lopičić

 Jasmina Lopičić rođena je 1972. godine u Beogradu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1996. godine.

Karijeru je započela u JP PTT Srbija 1997. godine, u Direkciji za ekonomske poslove, a od 1998. godine zaposlena je u Telekomu Srbija, a.d. Beograd. Na mjesto direktora Sektora za ekonomske procjene imenovana je 1999. godine, a 2005. godine je direktor Sektora za budžet i kontrolu, Direkcije za ekonomske poslove u „Telekomu Srbija“, a.d.

U periodu od 2001. do 2004. godine član je Nadzornog odbora „Telekoma Srbija“, a.d., a u periodu od 2004. do 2008. godine član je Upravnog odbora „Telekom Srbija“. Od 2010. godine član je Odbora direktora Mtel-a Podgorica.

Govori engleski jezik.

Udata je i majka dvoje djece.

Za izvršnog direktora za finansije kompanije Mtel, a.d., Banja Luka imenovana je 19.06.2007. godine.

Izvršni odbor

Marko Lopičić

Generalni direktor

Nikola Rudović

Izvršni direktor za operativne poslove

Miodrag Vojinović

Izvršni direktor za tehniku

Radmila Bojanić

Izvršni direktor za marketing i prodaju

Vladimir Četrović

Izvršni direktor za korporativne poslove