Izvršni direktor za marketing i prodaju

Radmila Bojanić

 Radmila Bojanić rođena je 1972. godine u Gradišci.

Diplomu inženjera elektrotehnike stekla je 1997. godine na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Banjaluci. Akademsko obrazovanje nastavila je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, gdje je 2006. godine stekla zvanje magistra ekonomskih nauka, a zatim i na Univerzitetu Singidunum u Beogradu, gdje je 2010. doktorirala ekonomiju.

Karijeru gradi u kompaniji Mtel još od 1998. godine (tada Telekom Srpske), gdje prolazi razvojni put od pozicije inženjera, učesnika brojnih strateških projekata, do različitih menadžerskih pozicija u Direkciji za marketing i prodaju.

Od 2010. do 2013. godine bila je rukovodilac Sektora za prodaju poslovnim korisnicima, da bi od 2013. do aprila 2017. obavljala funkciju rukovodioca Sektora za prodaju poslovnim korisnicima i veleprodaju, a u posljednjih godinu dana do imenovanja na funkciju izvršnog direktora bila je odgovorna i za prodaju rezidencijalnim korisnicima.

Učesnica je brojnih stručnih konferencija i autorka nekolicine naučnih radova iz oblasti menadžmenta u telekomunikacijama i upravljanja kvalitetom.

Govori engleski jezik.

Za izvršnog direktora za marketing i prodaju kompanije Mtel, a.d., Banja Luka imenovana je 5.4.2017. godine.

Izvršni odbor

Marko Lopičić

Generalni direktor

Nikola Rudović

Izvršni direktor za operativne poslove

Miodrag Vojinović

Izvršni direktor za tehniku

Jasmina Lopičić

Izvršni direktor za finansije

Vladimir Četrović

Izvršni direktor za korporativne poslove