Izvršni direktor za korporativne poslove

Vladimir Četrović

 Vladimir Četrović rođen je 1968. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Karijeru je započeo 1996. godine kao advokatski pripravnik, a od 1998. godine zaposlen je u Telekomu Srbija a.d. Beograd u Sekretarijatu za pravne poslove kao zastupnik društva. Na mjesto direktora direkcije za pravne poslove u JP PTT saobraćaj „Srbija“ imenovan je 2004. godine, a 2007. godine imenovan je i za Generalnog direktora Mobtel PTT d.o.o. U periodu od 2009. do 2010. godine obavljao je poslove Savetnika Generalnog direktora JP PTT saobraćaj „Srbija“.

U januaru 2010. godine pridružio se m:tel timu kao Rukovodilac Sektora za pravne poslove u Direkciji za korporativne poslove.

Za izvršnog direktora za korporativne poslove kompanije Mtel, a.d. Banja Luka imenovan je 14.06.2016. godine.

Izvršni odbor

Marko Lopičić

Generalni direktor

Nikola Rudović

Izvršni direktor za operativne poslove

Miodrag Vojinović

Izvršni direktor za tehniku

Jasmina Lopičić

Izvršni direktor za finansije

Radmila Bojanić

Izvršni direktor za marketing i prodaju