Mtel a.d. Banja Luka postao vlasnik 100% udjela vlasništva u društvu “FINANC“ d.o.o. Banja Luka

Na osnovu zaključenog Ugovora o kupoprodaji i prenosu 100% udjela vlasništva u društvu “FINANC“ d.o.o. Banja Luka, izvršen je upis promjene udjela vlasništva u registar poslovnih subjekata društva “FINANC“ d.o.o. Banja Luka, čime je Mtel a.d. Banja Luka postao vlasnik 100% udjela vlasništva u društvu “FINANC“ d.o.o. Banja Luka.