Mtel a.d. Banja Luka postao vlasnik 100% udjela vlasništva u društvu “ELTA-KABEL" d.o.o. Doboj

Na osnovu zaključenih ugovora o prodaji i prenosu 100% udjela u društvu “ELTA-KABEL" d.o.o. Doboj, izvršen je upis promjene udjela vlasništva u registar poslovnih subjekata društva “ELTA-KABEL" d.o.o. Doboj, čime je Mtel a.d. Banja Luka postao vlasnik 100% udjela vlasništva u društvu “ELTA-KABEL" d.o.o. Doboj.