Mtel a.d. Banja Luka stekao vlasništvo nad 41% udjela u društvu GO4YU d.o.o. Beograd

Mtel a.d. Banja Luka je unosom nenovčanog uloga u društvo GO4YU d.o.o. Beograd, u vidu prava na 100% udjela u društvu Mtel Austria GmbH, stekao vlasništvo nad 41% udjela u društvu GO4YU d.o.o. Beograd.

Objedinjavanjem poslovanja na nivou Grupe očekuju se brojni pozitivni efekti u vidu centralizovanog upravljanja i efikasnijeg tržišnog nastupa, efektivnijeg korišćenja ljudskih i finansijskih resursa i mogućnost potencijalnog daljeg širenja poslovanja.